Select Page

Parandaloni mashtrimin përpara se të ndodhë!

“Kjo nuk mund të ndodhë kurrë këtu! Pse dikush do të vidhte ndonjëherë nga kompania jonë? Njerëzit e auditimit të brendshëm do ta kapin nëse dikush provon ndonjë gjë. Bashkëpunëtorët e mi janë si familja! Thjesht nuk mund ta imagjinoj dikë që e bën atë!

”A tingëllon e njohur kjo? Si profesionistë kundër mashtrimit, ne jemi të trajnuar për të gjetur dhe rregulluar mundësitë për veprimtari mashtruese brenda organizatave tona.

Prevent Fraud Before it Happen

That could never happen here! Why would someone ever steal from our company? The internal audit people will catch it if someone tries anything. My co-workers are like family! I just can’t imagine someone doing that!

”Does this sound familiar? As anti-fraud professionals, we are trained to find and fix the opportunities for fraudulent activity within our organizations.