Select Page

Organizatat me më pak se 100 punonjës pësuan humbje mesatare më të mëdha sesa ato të kompanive më të mëdha. Me fjalë të tjera, mashtrimi mund të ndodhë në çdo organizatë, pa marrë parasysh madhësinë, prandaj është e rëndësishme të kuptoni shenjat paralajmëruese.

Pra, cilat janë shenjat paralajmëruese për të parë?
1. Financat e dyshimta
2. Email-e jashtë karakterit
3. Stafi po i reziston kontrolleve më të forta
4. Marrëdhëniet tepër të ngushta brenda biznesit
5. Parregullsitë e rimbursimit të udhëtimit
6. Rrethanat e pazakonta të punonjësve
7. Blerjet e shtrenjta

Organizations with less than 100 employees suffered larger median losses than those of larger companies. In other words, fraud can happen at any organization, no matter the size, so it’s important to understand the warning signs.
So, what are the warning signs to look out for?
1. Suspicious financials
2. Out-of-character emails
3. Staff are resisting tighter controls
4. Overly close relationships within the business
5. Travel reimbursement irregularities
6. Unusual employee circumstances
7. Expensive purchases
Rebecca Dunne